پروفیت پلکس پرایم PROFIT PLEX Prime

ویژگی کالا
  • بدون فرمالدهید
  • حجم  1200 میل در دو محفظه 600 میلی
  • ماندگاری 3 ماه
  • احیا کنندگی 100 درصد
  • بدون قرنطینه، بدون گازوبو
  • قابل ترکیب با دکلره
  • افزایش قدرت کراتینه مو
  •  مناسب مو های دکلره شده، و آسیب دیده
+ مشاهده بیشتر