کراتین فلپس ناتس برزیلین

ویژگی کالا
  • حجم کراتین 1000 میل است.
  • ماندگاری 9 ماه تا 1 سال میباشد.
  • کراتینی مناسب شهر های شرجی و مرطوب
  • مو را ضخیم میکند.
  • فرمالدهید بسیار بسیار کم
  • بو و گاز بسیار کم و بدون قرنطینه
  • صافی 95% به بالا احیا 90%
  • تولید کشور برزیل هست.
+ مشاهده بیشتر