برای خرید عمده با 09337117245 تماس بگیرید

مشخصات ماسک ورقه ای زوزو :

  • افزایش حالت ارتجاعی پوست
  • کوچک کردن منافذ باز پوست
  • نرم شدن کراتینوسیت های پوست
  • کاهش خطوط ریز پوست
  • مرطوب کننده پوست
  • رفع سیاهی و تیرگی پوست
  • درخشان کننده پوست