برای خرید عمده با 09337117245 تماس بگیرید

  • پوشش دهی کامل
  • حجم دهنده
  • حالت دهنده
  • دارای بافتی فوق العاده سبک
  • پر پشت کردن و مشکی شدن مژه ها