تومان

اسکراب (ماسک) شنی طلا مکس لیدیلایه بردار قوی و آب رسان صورتروشن و شفاف کننده پوستجوان کننده پوستروشن و شفاف کنندهماسک شنی طلا مکس لیدی بهترین لایه بردار و آب رسان صورت همراه با فرمول جدید برای از بین بردن کلیه دانه های سر سیاه و انواع لک ها و جوش ها می باشد و همچنین پوست را سفید، روشن، شفاف و زیبا می کند.

واتساپ
اسکراب شنی طلا مکس لیدی
اسکراب شنی طلا مکس لیدی MAX lady

تومان